Polityka Prywatności

W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO), w związku z powyższym zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Lachiewicz, ul. Wojska Polskiego 82b 05-506 Wilcza Góra dla Medinnovation Sp. z o.o., NIP: 9512379421. W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO).
Kontakt z administratorem: sklep@medinnovation.pl

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji dokonanych zakupów na stronie sklepu www.medinnovation.pl ,nie gromadzimy danych Państwa do celów marketingowych, zakupy w sklepie nie wymagają zakładania konta.

Jak długo przechowujemy Państwa dane:
Dane osobowe dotyczące realizacji zamówienia i pozostawione na elektronicznym formularzu służącym do zamówienia są kasowane z systemu sklepu po potwierdzeniu doręczenia zakupionych produktów lub po zwrocie nieodebranych zamówień przez firmę kurierską w ciągu 3 dni od doręczenia ich przez firmę kurierską do naszej siedziby.
Korespondencja email w sprawie realizacji zamówień kasowana jest w ciągu 30 dni.
Dane znajdujące się na Fakturach wystawianych na życzenie osobą prywatnym zgodnie z ustawą.

Odbiorcami Państwa danych w procesie sprzedaży są:
Zewnętrzne biuro rachunkowe o ile wystawiona zostanie imienna faktura za Państwa prośbę
Firma kurierska realizująca Państwa zamówienie.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podawanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie ma możliwości zrealizować zakupów w sklepie internetowym.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

Państwa dane nie będą gromadzone oraz przetwarzane w naszej firmie poza zakresem wymienionym powyżej.